TRỢ CẤP ĐỐI VỚI CON THƯƠNG BINH LÀ HỌC SINH, SINH VIÊN

Câu hỏi: Xin luật sư tư vấn ạ.  Em là con thương binh, tham gia học sư phạm hệ Cao Đẳng tại trường Cao Đẳng Hải Dương. Theo quy định em thuộc đối tượng miễn học phí nên em đã xin giấy xác nhận của nhà trường để về phòng lao động thương binh xã hội huyện nhận lại tiền học phí. Tuy nhiên, phòng lao động thương binh xã hội lại không giải quyết và nói là do nhà trường trực tiếp chi trả.

Bây giờ tốt nghiệp 2 năm rồi em gọi ra phòng công tác học sinh sinh viên thì thầy giải thích từ năm 2011-2013 miễn giảm học phí do phòng LĐTB-XH giải quyết. Từ năm 2013 trở đi do nhà trường trực tiếp chi trả. Vậy xin luật sư cho em biết lỗi là do ai? Và giờ em nên làm gì để hưởng được chính sách này? Căn cứ vào điều luật nào ạ?

TƯ VẤN

Đối với trường hợp của bạn, văn phòng luật sư Đỗ Trung Kiên và cộng sự xin tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ pháp lý: 

–  Nghị định 49/2010/NĐ- CP quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ, chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010- 2011 đến năm học 2014-2015.

– Thông tư liên tịch 29/2010/TTLT- BGDĐT – BTC – BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 49/2010/NĐ- CP.

– Nghị định 74/2013/NĐ- CP sửa đổi Nghị Định 49/2010/NĐ- CP quy định về miễn , giảm học phí, hỗ trợ, chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010- 2011 đến năm học 2014-2015.

Đối tượng được miễn học phí: 

Khoản 1 Điều 2 Thông tư liên tịch 29/2010/TTLT- BGDĐT – BTC – BLĐTBXH có quy định về đối tượng được miễn học phí, theo đó con của thương binh sẽ thuộc đối tượng được miễn học phí. Như vậy, trường hợp bạn là con thương binh, thuộc trường hợp được miễn học phí. Trình tự, thủ tục hồ sơ xin chi trả tiền hỗ trợ miễn học phí cho các đối tượng miễn học phí học chính quy ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập được quy định tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư liên tịch 29/2010/TTLT- BGDĐT – BTC – BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 49/2010/NĐ- CP:

Trình tự:

Trước ngày 1/09/2013: Sinh viên được hỗ trợ học phí tại Phòng lao động – Thương binh và xã hội cấp huyện, thực hiện theo quy định tại thông tư liên tịch số 16/2006/TTLT – BLĐTBXH – BGDĐT – BTC. Sau ngày 1/9/2013: Sinh viên được cấp bù tiền miễn, giảm học phí theo mức học phí quy định tại Nghị định 49/2010/NĐ- CP tương ứng với các nhóm ngành, nghề của các trường công lập.

-Trong vòng 30 ngày kể từ ngày bắt đầu học kỳ, sinh viên phải làm đơn đề nghị cấp tiền miễn học phí (theo mẫu) có xác nhận của cơ sở giáo dục đại học công lập gửi Phòng lao động – thương binh và xã hội cấp huyện kèm bản sao chứng thực giấy xác nhận thuộc đối tượng nhân thân của người có công với cách mạng do cơ quan quản lý đối tượng người có công và Ủy ban nhân dân xã xác nhận.

– Pháp luật quy định các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập có trách nhiệm xác nhận cho học sinh, sinh viên thuộc đối tượng miễn học phí vào đơn đề nghị cấp tiền miễn, giảm học phí trong vòng 30 ngày sau khi kết thúc học kỳ đối với học sinh, sinh viên đang học để học sinh, sinh viên nộp về phòng lao động thương binh và xã hội cấp huyện làm căn cứ chi trả tiền hỗ trợ miễn học phí.

 Phương thức chi trả:

Chậm nhất trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ Phòng lao động- thương binh và xã hội thực hiện chi trả cấp bù học phí trực tiếp bằng tiền mặt cho cha mẹ sinh viên có con đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ phòng lao động- thương binh và xã hội có trách nhiệm thông báo cho gia đình người học được biết trong vòng 7 ngày kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ. Trường hợp gia đình học sinh, sinh viên chưa nhận tiền hỗ trợ miễn học phí theo thời hạn quy định thì truy lĩnh trong kỳ chi trả tiếp theo.

Như vậy, từ năm học 2010- 2011 đến năm học 2014-2015, Phòng lao động- thương binh và xã hội có trách nhiệm chi trả tiền hỗ trợ miễn học phí. Tuy nhiên nếu bạn đã nộp hồ sơ mà Phòng lao động thương binh – xã hội lại không giải quyết và nói là do nhà trường trực tiếp chi trả là không đúng. Trường hợp bạn chưa được nhận tiền cấp bù học phí bạn có thể làm đơn lên Phòng lao động thương binh- xã hội xin truy lĩnh tiền hỗ trợ miễn học phí. Phòng Lao động- thương binh và xã hội vẫn không trả thì bạn có quyền Khiếu nại theo quy định của pháp luật.