Bán xe giấy tờ giả có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không

Xin luật sư tư vấn cho em. Chồng em mua 1 chiếc xe không giấy tờ, sau đó mua 1 bộ tavet (giấy chứng nhận đăng ký xe) và biển số trên mạng về lắp chạy đi, sau một thời gian thì bán xe đi lãi 9,5 triệu đồng. Hiện nay chồng em bị bắt, vậy em hỏi chồng em phạm tội gì?

Tư vấn

Với trường hợp của bạn, văn phòng Luật sư Đỗ Trung Kiên và cộng sự xin tư vấn cho bạn như sau:

Điều 267 Bộ Luật Hình Sự 1999, sửa đổi bổ sung 2009 có quy định về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, theo đó: “Người nào làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu, giấy tờ đó nhằm lừa dối cơ quan, tổ chức hoặc công dân, thì bị phạt từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng hoặc bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm”.

Có thể hiểu làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức là hành vi làm ra con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ giống với con dấu, tài liệu, giấy tờ thật của cơ quan tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu, giấy tờ giả đó nhằm lừa dối cơ quan, tổ chức, công dân.

Trường hợp chồng bạn mua giấy chứng nhận đăng ký xe giả và biển số trên mạng về lắp chỉ để chạy. Trong trường hợp của chồng bạn, tuy không làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức mà chỉ  sử dụng con dấu, tài liệu, giấy tờ đó nhằm lừa dối cơ quan, tổ chức như: chỉ để sử dụng giấy tờ để qua mắt cơ quan công an, cảnh sát thì vẫn bị truy cứu về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức hoặc công dân.

Đối với việc xe chồng bạn không giấy tờ, chồng bạn mua giấy chứng nhận đăng ký xe giả và biển số trên mạng về để sử dụng xe. Sau đó lại bán có hành vi bán xe cho người khác, lãi 9,5 triệu  đồng. Hành vi này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó Điều 139 Bộ Luật Hình sự 1999 sửa đổi bổ sung 2009 có quy định: “Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng gây hại quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm”.

Người phạm tội dùng thủ đoạn gian dối có thể hiểu là  người phạm tội đưa ra thông tin giả (không đúng sự thật) làm cho người khác tin đó là thật để nhằm chiếm đoạt tài sản. Xe máy có giấy tờ giả nhưng nếu chồng bạn lại lừa dối người mua xe là giấy tờ thật, làm cho người mua tin là xe có giấy tờ xe đầy đủ mà mua xe và đưa tiền cho chồng bạn thì trường hợp này chồng bạn có thể bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nếu như chồng bạn có nói cho người mua xe biết xe không có xe giấy tờ hợp pháp nhưng người mua vẫn chấp nhận mua thì không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.