Bảo vệ người lao động Việt Nam ở nước ngoài

Câu hỏiAnh trai em đi lao động tại Hàn Quốc từ tháng 03/2016, trong hợp đồng 3 năm với công ty Sông Đà. Đầu tháng 05 vừa qua em nhân được tin, anh trai em bị chủ lao động đánh gãy xương sống, hiện đang nằm bệnh viện tại bên đó, bây giờ em phải làm thế nào, xin luật sư giúp đỡ.

Chào bạn, Văn phòng luật sư Đỗ Trung Kiên và cộng sự tư vấn cho bạn như sau:

“Ngược đãi người lao động” là hành vi bị nghiêm cấm (khoản 2 điều 8 Bộ luật lao động 2012). Tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động có quy định: “… Bị ngược đãi, cưỡng bức lao động là trường hợp người lao động bị đánh đập, nhục mạ hoặc ép buộc làm những công việc không phù hợp với giới tính, ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của người lao động”. Như vậy, Chủ lao động Hàn Quốc đánh anh trai bạn gãy xương sống là hoàn toàn trái với pháp luật, bị nghiêm cấm.

      Để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho anh trai bạn trong thời gian lao động ở nước ngoài theo hợp đồng thì anh trai bạn có thể gửi đơn khiếu nại về hành vi đánh đập của người sử dụng lao động đến công ty Sông Đà, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn quốc.

        Căn cứ theo khoản 2 điều 41 Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2006, tổ chức sự nghiệp có nghĩa vụ: “Báo cáo và phối hợp với cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài quản lý và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động làm việc ở nước ngoài, giải quyết các vấn đề phát sinh đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài; cử cán bộ đại diện để phối hợp với bên nước ngoài quản lý người lao động đi làm việc ở nước ngoài tùy theo yêu cầu của từng thị trường lao động ”.

       Theo Điều 44 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2006 thì người lao động đi làm việc ở nước ngoài có các quyền sau đây:

Được doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài, cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp phù hợp với pháp luật Việt Nam, pháp luật của nước tiếp nhận người lao động, pháp luật và thông lệ quốc tế trong thời gian làm việc ở nước ngoài; được tư vấn, hỗ trợ để thực hiện các quyền và hưởng các lợi ích trong hợp đồng lao động, hợp đồng thực tập;

– Khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện về những hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.