Bị đưa vào trường giáo dưỡng có án tích hay không

Câu hỏi: Em mình bị đưa đi trường giáo dưỡng từ ngày 23 tháng 08 năm 2012 đến 23 tháng 08 năm 2014. Em đã về nhà được được gần 02 năm, 02 tháng, vậy có bị tiền án tiền sự hoặc án tích gì không ạ? Nếu có làm sao để xóa án tích, và nếu xóa án tích tức là không còn tội danh + hồ sơ phạm tội + sổ đen ở địa phương phải không ạ. Thân anh!

Chào bạn, với nội dung câu hỏi của bạn, Văn phòng luật sư Đỗ Trung Kiên và cộng sự tư vấn như sau:

Theo điểm b khoản 1 Điều 70 Bộ luật hình sự 1999 (sửa đổi bổ sung năm 2009), đưa vào trường giáo dưỡng là một trong những biện pháp tư pháp được áp dụng với người chưa thành niên phạm tội. Đây là biện pháp có tính giáo dục, phòng ngừa chứ không phải một trong các hình phạt có tính răn đe trong Bộ luật hình sự.

Trong khi đó, Khoản 2 Điều 77 Bộ luật hình sự quy định: “Người chưa thành niên phạm tội, nếu được áp dụng những biện pháp tư pháp quy định tại khoản 1 Điều 70 của Bộ luật này, thì không bị coi là có án tích”.

Do vậy, khi em bạn bị áp dụng biện pháp tư pháp là đưa vào trường giáo dưỡng thì không bị coi là án tích và đương nhiên không phải làm thủ tục để xóa án tích.