Bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

Xin luật sư tư vấn giúp gia đình em và những hộ nông dân nghèo nơi em với. Gia đình em trồng cây trên đất được đến 50 năm mà bây giờ UBND huyện nơi em sống muốn thu hồi đất mà chỉ đền bù cây cối với giá 60% đơn giá quy định của nhà nước nhưng không được hỗ trợ đền bù vật kiến trúc và hỗ trợ cải tạo đất. Bây giờ họ yêu cầu nhà em viết ý kiến em khẩn khoản nhờ các anh chị bên đó tư vấn giúp em các quy định Nghị định số bao nhiêu về việc hỗ trợ đền bù cây cối, vật kiến trúc có trên đất ạ. Mà theo em được biết có quy định về hỗ trợ đền bù trên đất cho thuê cây cối là phải 100% còn nhà ở sẽ được 30% và tiền khai hoang cải tạo đất là 30% theo giá đất hiện tại. Các quy định đấy còn hiệu lực không ạ. Em khẩn khoản nhờ anh chị giúp đỡ không nhà em và nhiều hộ dân sắp gần như mất trắng rồi ạ.

Tư vấn

Với tình huống của bạn, Văn phòng luật sư Đỗ Trung Kiên và cộng sự xin tư vấn cho bạn như sau:

Thứ nhất, bồi thường cây trồng.

Khi nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với cây trồng thì việc bồi thường thực hiện theo quy định tại Điều 90 Luật đất đai 2013. Theo đó: “Đối với cây lâu năm, mức bồi thường được tính bằng giá trị hiện có của vườn cây theo giá ở địa phương tại thời điểm thu hồi đất mà không bao gồm giá trị quyền sử dụng đất”. Như vậy, trong trường hợp của bạn, mức bồi thường được tính bằng giá trị hiện có của vườn cây theo giá ở địa phương, cụ thể là tại Quảng Ninh tại thờii điểm thu hồi đất. Gia đình bạn và hộ dân sẽ được bồi thường 100% theo đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng khi nhà nước thu hồi đất.

UBND huyện nơi bạn sống thu hồi đất mà chỉ đền bù cây cối với giá 60% đơn giá bồi thường áp dụng trên địa bàn tỉnh là sai quy định của pháp luật. Gia đình bạn và hộ dân có thể đưa ra ý kiến về mức bồi thường.

Thứ hai, về bồi thường chi phí đầu tư vào đất.

Theo Điều 76 Luật Đất đai 2013 có quy định về bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế- xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.  Theo đó: “Đất được nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hằng năm, thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê nhưng được miễn tiền thuê đất, trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thuê do thực hiện chính sách đối với người có công đối với cách mạng” thì không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi nhà nước thu hồi đất

Như vậy, theo hợp đồng thuê đất trồng cây ăn quả trường hợp gia đình bạn là thuê đất trả tiền hàng năm. Như vậy gia đình bạn sẽ không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại. chi phí đầu tư vào đất còn lại được quy định tại Điều 3 Nghị định 47/2014/NĐ- CP, theo đó Chi phí đầu tư vào đất còn lại gồm toàn bộ hoặc một phần của các khoản chi phí sau:

  • Chi phí san lấp mặt bằng
  • Chi phí cải tạo làm tăng độ màu mỡ của đất, thau chua rửa mặn, chống xói mòn, xâm thực đối với đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp
  • Chi phí gia cố khả năng chịu lực chống rung, sụt lún đất đối với đất làm mặt bằng sản xuất kinh doanh
  • Chi phí khác có liên quan đã đầu tư vào đất phù hợp với mục đích sử dụng đất.

Nếu gia đình bạn có các hồ sơ, chứng từ, chứng minh đã đầu tư vào đất thì sẽ được bồi thường chi phí về đất.

Thứ ba, bồi thường tài sản gắn liền với đất

Theo hợp đồng thuê đất trồng cây ăn quả, gia đình bạn được  xây dựng các công trình tạm trên đất phục vụ cho việc trông coi, bảo vệ cây ăn quả. Khi nhà nước thực hiện thu hồi đất thì sẽ được bồi thường tài sản gắn liền với đất.

Điều 92 Luật Đất Đai 2013 có quy định các trường hợp nhà nước thu hồi đất không được bồi thường tài sản gắn liền với đất. Trường hợp gia đình bạn không thuộc trường hợp theo quy định tại Điều 92 Luật Đất Đai 2013 nên sẽ được bồi thường. Việc tỉnh bạn bồi thường tiền tài sản gắn liền với đất là 30% và chi phí đầu từ vào đất là 30% theo giá đất là có thể là không sai. Vì mức bồi thường sẽ theo đơn giá bồi thường tại tỉnh bạn, tùy từng tỉnh sẽ có mức bồi thường khác nhau khi thu hồi đất.