Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Câu hỏi:
Chào luật sư, anh cho em hỏi : về tiền bồi thường khi bị chém vào đầu thương tích 51% . em có yêu cầu bồi thường các khoản như : Viện phí, đi lại, chăm sóc, lương tháng khi nằm viện công việc bị tạm dừng đều có hóa đơn . Còn khoản bồi thường về tinh thần và vết thương về sau em không biết nên yêu cầu bao nhiêu ạ ? mong luật sư tư vấn cho em
Chào bạn, với nội dung câu hỏi của bạn, Văn phòng Luật sư Đỗ Trung Kiên và Cộng sự tư vấn như sau:
Căn cứ theo Bộ luật dân sự 2015 và nghị quyết 03/2006/NQ-HĐTP, mức bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm như sau:
– Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại;
– Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại, nếu thu nhập thực tế của người bị thiệt hại không ổn định và không thể xác định được thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại.
– Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị.
– Mức bồi thường tinh thần trong trường hợp của bạn như sau:
Khoản tiền bồi thường về tinh thần do sức khỏe bị xâm phạm do các bên thỏa thuận. Nếu không thỏa thuận được thì mức bồi thường cho người bị thiệt hại phải căn cứ vào mức độ tổn thất về tinh thần, nhưng tối đa không quá 30 tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định tại thời điểm giải quyết bồi thường (tại thời điểm này, mức lương tối thiểu là 1.210.000 đồng).
Nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần phải có người thường xuyên chăm sóc thì người gây thiệt hại phải bồi thường một khoản chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại. Khoản chi phí này đương nhiên do hai bên thỏa thuận. (Khoản tiền này cần phụ thuộc vào thực tế gia cảnh của cả hai bên). Chúng tôi không thể tư vấn cho bạn một con số cụ thể. Bạn có thể dựa vào quy định về mức phạt tối đa nêu trên để đưa ra mức bồi thường hợp lý.