Chế độ hưởng thai sản cho lao động nam khi vợ không tham gia BHXH

Câu hỏi: Em xin luật sư tư vấn giúp ạ: Em không tham gia bảo hiểm xã hội mà chỉ có chồng tham gia thôi ạ. Em mới sinh bé được 4 tháng, tại thời điểm đó mức lương cơ sở của chồng em là 6 triệu. Vậy, cho em hỏi chồng em được hưởng thai sản thay vợ theo mức lương cơ sở của nhà nước là 1,2 triệu hay theo mức lương của chồng em là 6 triệu ạ.

TƯ VẤN

Chào bạn, đối với trường hợp của bạn, Văn phòng luật sư Đỗ Trung Kiên và cộng sự tư vấn như sau:

         Theo thông tin bạn cung cấp, bạn không tham gia đóng bảo hiểm xã hội nhưng chồng bạn có đóng bảo hiểm xã hội. Căn cứ theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, khi bạn sinh con, chồng bạn thuộc trường hợp được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật.

1. Về thời gian hưởng chế độ thai sản

Đối với chồng bạn khi bạn sinh con căn cứ khoản 2 Điều 34 Luật bảo hiểm xã hội quy định:

“Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

a) 05 ngày làm việc;

b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.”

Theo đó, chồng bạn sẽ được nghỉ 5 ngày làm việc. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản của chồng bạn được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày bạn sinh con.

2. Về mức hưởng chế độ thai sản

 Căn cứ theo quy định tại  Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, điểm a khoản 1 Điều 12 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH: Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội làm cơ sở tính hưởng chế độ thai sản là mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng liền kề gn nhất trước khi nghỉ việc. Nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội không liên tục thì được cộng dồn.”

Mức lương bình quân 6 triệu của chồng bạn là căn cứ để tính mức hưởng chế độ thai sản.

Mức hưởng = Bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ chế độ thai sản : 24 ngày x số ngày nghỉ hưởng chế độ thai sản là 5 ngày

Bên cạnh đó, chồng bạn còn nhận được thêm một khoản trợ cấp một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con theo Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội 2014: “…Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.”

Tổng mức hưởng chế độ thai sản của chồng bạn như sau:

Trợ cấp khi sinh con: (6.000.000: 24 ngày) x 5 = 1.250.000 đồng

Trợ cấp 1 lần khi sinh con: 1.210.000 x 2 = 2.420.000 đồng

Tổng cộng: 2.420.000 + 1.250.000 = 3.670.000 đồng

Như vậy, số tiền chồng chị được nhận khi nghỉ hưởng chế độ thai sản là 3.670.000 đồng.