Cho thuê nhà 8 triệu 1 tháng có phải nộp thuế không?

Câu hỏi:

Tôi có một căn nhà cho một doanh nghiệp thuê để làm địa điểm kinh doanh. Tiền thuê nhà là 8 triệu đồng một tháng, thời hạn thuê là 5 năm. Tiền nhà nộp 1 năm 1 lần. Như vậy, tôi có phải nộp thuế gì không?

Chào bạn, với nội dung câu hỏi của bạn, Văn phòng luật sư Đỗ Trung Kiên và cộng sự tư vấn như sau:

Theo thông tin bạn cung cấp, số tiền mà bạn thu được từ tiền cho tài sản (thuê nhà) là 8 triệu đồng/tháng, tức là 96 triệu đồng/năm.

Điểm b Khoản 1 Điều 4 Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định: “Đối với cá nhân cho thuê tài sản thì mức doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế giá trị gia tăng và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân là tổng doanh thu phát sinh trong năm dương lịch của các hợp đồng cho thuê tài sản. Trường hợp bên thuê trả tiền thuê tài sản trước cho nhiều năm thì khi xác định mức doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế giá trị gia tăng và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân là doanh thu trả tiền một lần được phân bổ theo năm dương lịch”.

Như vậy, nếu doanh thu từ việc cho thuê tài sản là từ 100 triệu đồng/năm trở xuống thì bạn không phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân.

Theo quy định tại Thông tư 96/2002/TT-BTC thì các hộ sản xuất kinh doanh cá thể, cá nhân, hộ gia đình cho thuê tài sản phải nộp thuế môn bài. Mức thuế môn bài trong trường hợp này là 1 triệu đồng/năm. Bạn có nghĩa vụ phải nộp hồ sơ khai thuế và nộp tiền thuế chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau quý bắt đầu thời hạn thuê. Quý bắt đầu của thời hạn thuê được xác định theo tháng bắt đầu của thời hạn thuê theo hợp đồng.