Chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Câu hỏi:

Thưa luật sư, hiện tại gia đình tôi có 4 sào ruộng đất trồng lúa 2 vụ. Nay gia đình tôi có nhu cầu chuyển đổi sang làm chuồng trại chăn nuôi. Vậy điều đó có được không? Có vi phạm chính sách về quản lý đất trồng lúa không?

Tôi có hỏi cán bộ địa chính tại xã thì được trả lời là xã tôi chưa có quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa, vùng chăn nuôi nên không cho chuyển đổi. Vậy điều đó là đúng hay sai?

Trả lời:

Chào bạn, với tình huống của bạn Văn phòng Luật sư Đỗ Trung Kiên và cộng sự tư vấn bạn như sau:

Theo Khoản 1, Điều 3, Nghị định 35/2015/NĐ-CP: “Đất trồng lúa là đất có các điều kiện phù hợp để trồng lúa, bao gồm đất chuyên trồng lúa nước và đất trồng lúa khác”. Trong đó, “đất chuyên trồng lúa nước là đất trồng được hai vụ lúa nước trở lên trong năm”. Như thông tin bạn cung cấp, 4 sào ruộng của gia đình bạn thuộc loại đất chuyên trồng lúa.

Điều 57, Luật Đất đai 2013 quy định về các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tuy nhiên, với đất trồng lúa, chỉ có trường hợp chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối”, mà không có trường hợp chuyển từ đất trồng lúa sang đất làm trang trại chăn nuôi. Điều 4, Nghị định 35/2015/NĐ-CP cũng chỉ quy định việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa, tức là chuyển từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm hoặc trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản.

Điều 11, Thông tư 02/2015/TT-BTNMT có quy định các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng phải đăng ký biến động, trong đó có: “chuyển đất trồng cây hàng năm sang xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép”. Như vậy, điều luật này cũng không quy định trường hợp chuyển đất trồng lúa sang xây dựng chuồng trại chăn nuôi.

Từ những quy định trên, bạn không thể chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang làm chuồng trại chăn nuôi, mà có thể chuyển sang làm trang trại trồng cây hàng năm hoặc nuôi trồng thủy sản.