Con dưới 36 tháng tuổi có được giao cho bố nuôi không?

Câu hỏi: Tôi kết hôn được hai năm có đứa con 5 tháng tuổi. Giờ tôi biết vợ mình vay ngân hàng 30 triệu làm việc riêng. Tôi muốn ly hôn vợ thì có được quyền nuôi con không ?

Chào bạn, Văn phòng luật sư Đỗ Trung Kiên và cộng sự tư vấn đối với trường hợp của anh như sau:

Khoản 3 điều 81 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định về quyền nuôi con khi vợ chồng ly hôn không thỏa thuận được đối với trường hợp con dưới 36 tháng tuổi như sau: Con dưới 36 tháng tuổi  được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con”.

Về nguyên tắc, con dưới 36 tháng tuổi được giao trực tiếp cho mẹ nuôi. Do con của anh mới được 5 tháng tuổi nên khả năng Tòa án giao con cho vợ anh chăm sóc, nuôi dưỡng là rất lớn. Anh có nghĩa vụ cấp dưỡng một khoản tiền hợp lý để hỗ trợ vợ nuôi con. Tuy nhiên, khi con đủ 36 tháng tuổi, anh có quyền yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con. Theo điều 84 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn nếu có yêu cầu của cha, mẹ hoặc cá nhân, tổ chức thì Tòa án sẽ giải quyết. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con được giải quyết khi có một trong các căn cứ sau đây:

–  Cha, mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với lợi ích của con;

–  Người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.

– Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phải xem xét nguyện vọng của con từ đủ 07 tuổi trở lên.

Khi có yêu cầu của anh, Toà án sẽ xem xét lại điều kiện nuôi con của người vợ. Nếu không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con thì Toà án sẽ quyết định thay đổi người trực tiếp nuôi con. Để được thay đổi quyền nuôi con, anh cần chứng minh có đủ điều kiện về vật chất, công việc, mức lương thu nhập, nhà ở, trình độ học vấn, phẩm chất đạo đức tốt.