Gia hạn tạm trú khi nhập cảnh bằng giấy miễn thị thực

Giấy miễn thị thực có thời hạn 5 năm, được sử dụng nhiều lần, mỗi lần nhập cảnh không quá 6 tháng. Tuy nhiên, nếu có nguyện vọng ở Theo quy định của nghị định 82/2015/NĐ-CP, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài là vợ, chồng, con của công dân Việt Nam hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài có đủ điều kiện sẽ được cấp giấy miễn thị thực có giá trị trong thời hạn 05 năm, được sử dụng để xuất nhập cảnh nhiều lần, mỗi lần nhập cảnh vào Việt Nam được cấp giấy chứng nhận tạm trú 6 tháng. Nếu giấy miễn thị thực còn thời hạn dưới 06 tháng thì cấp chứng nhận tạm trú bằng thời hạn của giấy miễn thị thực. Nếu có nguyện vọng ở lại Việt Nam lâu hơn thời gian quy định trên thì có thể xin gia hạn thêm thời gian tạm trú không quá 6 tháng.

Miễn thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam

Khi nhập cảnh vào Việt Nam, người nước ngoài bắt buộc phải có hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu và thị thực (visa) hợp lệ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, trừ những trường hợp được miễn thị thực. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam, hiện nay, Việt Nam đã ký Hiệp định, thỏa thuận miễn thị thực với 80 quốc gia trên thế giới. Vậy những quốc gia nào được miễn thị thực khi nhập cảnh vào Việt Nam?