Đăng ký khai sinh cho con khi bố mẹ chưa đăng ký kết hôn do chưa đủ tuổi.

Em sinh năm 2000, chồng  em sinh năm 1993. Hiện em đang mang bầu tháng thứ 8, sau khi sinh bọn em có thể làm giấy khai sinh cho cháu được không?  Phạt hành chính chậm làm khai sinh là bao nhiêu tiền?

Trả lời:

Văn phòng Luật sư Đỗ Trung Kiên và công sư xin tư vấn cho bạn như sau:

Thứ nhất, căn cứ và Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, quy định về điều kiện kết hôn thì nam, nữ kết hôn phải đáp ứng điều kiện sau: “Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên”. Như vậy, hiện nay bạn mới 17 tuổi, theo quy định của pháp luật thì bạn chưa đủ tuổi để được phép đăng kí kết hôn và hôn nhân giữa vợ chồng bạn không được pháp luật công nhận, dẫn đến việc khai sinh cho con của bạn sẽ căn cứ theo quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của cha, mẹ và con trong trường hợp nam, nữ sống chung với nhau như vợ chồng mà không đăng kí kết hôn.

Thứ hai, Quyền, nghĩa vụ giữa nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng và con được giải quyết theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình 2014 về quyền, nghĩa vụ của cha mẹ và con. Cho nên, với trường hợp của bạn, mặc dù chưa đăng kí kết hôn nhưng có căn cứ sống chung như vợ chồng thì 2 bạn có quyền khai sinh cho con và con sẽ được mang họ bố. Cụ thể:

Theo quy định  tại Khoản 3 Điều 13 Thông tư 15/2015/TT-BTP hướng dẫn luật hộ tịch và  Nghị định 123/2015/NĐ-CP thì:  3. Trường hợp con do người vợ sinh ra trước thời điểm đăng ký kết hôn, chưa được đăng ký khai sinh mà khi đăng ký khai sinh, vợ chồng có văn bản thừa nhận là con chung thì thông tin về người cha được ghi ngay vào Giấy khai sinh của người con mà không phải làm thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con.

Như vậy, thì khi ra cơ quan đăng kí hộ tịch thì bạn và chồng bạn sẽ cùng đi làm thủ tục đăng kí giấy khai sinh cho con. Chồng bạn thừa nhận đó là con mình và có văn bản thừa nhận hợp pháp thì con bạn sẽ được đăng kí khai sinh có cả tên của bố và của mẹ và con được mang họ của bố.

Thứ ba, về việc phạt hành chính khi chậm khai sinh cho con được pháp luật về Hộ tịch hiện hành quy định như sau:

Trước hết, Theo khoản 1 Điều 15 Luật hộ tịch 2014 quy định về trách nhiệm đăng ký khai sinh: “Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày sinh con, cha hoặc mẹ có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho con; trường hợp cha, mẹ không thể đăng ký khai sinh cho con thì ông hoặc bà hoặc người thân thích khác hoặc cá nhân, tổ chức đang nuôi dưỡng trẻ em có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ em”.Do đó, trong mọi trường hợp con bạn đều có quyền được khai sinh. Do đó dù đã quá thời hạn đăng ký khai sinh theo quy định của pháp luật nhưng bạn vẫn phải có trách nhiệm thực hiện việc đăng ký khai sinh cho cháu bé trong thời gian sớm nhất. Nhưng trong trường hợp chậm khai sinh thì:

Theo quy định tại điều 27, Nghị định số 110/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính bổ trợ hành chính tư pháp, thì việc khai sinh quá hạn sẽ bị xử phạt cảnh cáo.

“Điều 27. Hành vi vi phạm quy định về đăng ký khai sinh

  1. Cảnh cáo đối với người có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ em mà không thực hiện việc đăng ký đúng thời hạn quy định….”

Mức phạt cảnh cáo đối với trường hợp của bạn thì tùy theo từng địa phương quy định căn cứ và thời gian quá hạn,  do vậy bạn cần lưu ý về thời gian chậm tiến hành khai sinh cho con.