Điều kiện và thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Vào năm 1990 mẹ tôi có vào Nam để kiếm sống, đến năm 1997 thì trở về nhưng không có đất ở và được người cậu ruột của tôi chỉ cho mảnh đất mà ông bà đã khai hoang. Mẹ tôi trồng hoa màu trên đó tính đến nay là gần 20 năm. Hiện mẹ tôi đang định xin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất về mảnh đất trên thì có đủ điều kiện không? Và phải đến đâu để làm thủ tục này?