Xin nhà nước giao đất ở

Năm 2010 mẹ tôi có nhận được thừa kế thửa đất do bà tôi cho và đứng tên 1 mình mẹ tôi, ngay sau đó mẹ tôi đã bán mảnh đất đó khiến tôi và những người khác trong gia đình rơi vào tình trạng vô gia cư . Giờ tôi làm đơn xin cấp đất gửi tới chính quyền và trình bày lý do như trên thì tôi có được xem xét cấp đất không hoặc điều kiện nào thì tôi có thể được cấp đất.

Hưởng di sản thừa kế khi mẹ chết không để lại di chúc

Câu hỏi: Nhà em có ba anh chị em. Mẹ em mất sớm để lại môt mảnh đất và ngôi nhà cho bố con em. Bố lấy vợ mới có sinh thêm một người con gái. Sau đó, do nợ nần bố bán một nửa đất. Còn một nửa bố chia làm hai phần: bố một phần và anh trai một phần. Còn em và chị gái không được gì. Bố em nói phần của bố muốn các con đồng ý ký vào tờ đơn không tranh chấp và đòi chia tài sản để sau này bố em có chết bà mẹ kế vẫn ở đấy không bị đuổi. Chúng em đồng ý ký vào đơn. Nhưng sau đó, bố em đã âm thầm bán mảnh đất đó mà không nói với các con câu nào. Bây giờ, chủ đất đến nhận đất bọn em mới biết. Số tiền bán đất là 1.250triệu. Nhưng bố không cho các con trai gái một đồng nào và mang đem đi theo bà mẹ kế kia về quê ngoại nhà bà ấy.