Thủ tục cấp lại Giấy phép lao động cho người nước ngoài khi chuyển công ty khác

Tôi là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam và đã có giấy phép lao động trong lĩnh vực Thương mại điện tử với thời hạn là 2 năm từ 1/1/2019 đến 31/12/2020. Nhưng hiện tại tôi đã xin nghỉ việc ở công ty này và chuyển sang 1 đơn vị mới từ tháng 8/2019 và vẫn làm về lĩnh vực thương mại điện tử. Vậy tôi cần làm những hồ sơ gì để xin chuyển đổi Giấy phép lao động.

Thủ tục làm Visa

Thủ tục làm Visa, Thủ tục làm Visa, Thủ tục làm Visa, Thủ tục làm Visa, Thủ tục làm Visa, Thủ tục làm Visa, Thủ tục làm Visa.

Tư vấn đầu tư

Tư vấn đầu tư, Tư vấn đầu tư, Tư vấn đầu tư, Tư vấn đầu tư, Tư vấn đầu tư, Tư vấn đầu tư, Tư vấn đầu tư.

Tư vấn Đất đai

Tư vấn Đất đai, Tư vấn Đất đai, Tư vấn Đất đai, Tư vấn Đất đai, Tư vấn Đất đai, Tư vấn Đất đai.

Luật sư tranh tụng

Luật sư tranh tụng, luật sư tranh tụng, luật sư tranh tụng, luật sư tranh tụng, luật sư tranh tụng, luật sư tranh tụng