Dịch vụ tư vấn bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan

Đăng ký bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan mang lại những giá trị to lớn cho chủ sở hữu nói riêng và góp phần phát triển xã hội, kinh tế nói chung. Để tránh xảy ra trang chấp, những sản phẩm ý tưởng bị xâm phạm, đánh cắp, chủ sở hữu quyền tác giả phải có những hiểu biết pháp luật về quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Văn phòng luật sư Đỗ Trung Kiên và cộng sự cung cấp dịch vụ tư vấn bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan cho khách hàng (thủ tục làm hồ sơ đăng ký, các vấn đề vướng mắc về vấn đề bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan,…)

1. Tư vấn miễn phí cho khách hàng các vấn đề liên quan đến hoạt động đăng ký bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan như:

– Tư vấn khả năng bảo hộ đối với quyền tác giả, quyền liên quan;

– Tư vấn hồ sơ tài liệu chuẩn bị đăng ký, quyền tác giả, quyền liên quan;

– Tư vấn các dấu hiệu vi phạm bản quyền tác giả; quyền liên quan

– Tư vấn các vấn đề khác có liên quan.

2. Đại diện làm các thủ tục đăng ký bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan cho khách hàng, cụ thể:

– Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, Văn phòng luật sư Đỗ Trung Kiên và cộng sự sẽ tiến hành soạn hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả, quyền liên quan cho khách hàng;

– đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.

– Đại diện lên Cục sở hữu trí tuệ để nộp hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả, quyền liên quan cho khách hàng;

– Đại diện theo dõi hồ sơ và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;

– Đại diện nhận giấy chứng nhận đăng ký tại Cục sở hữu trí tuệ cho khách hàng.

3. Đại diện cho khách hàng giải quyết các tranh chấp 

– Trên cơ sở tài liệu cung cấp và yêu cầu khách hàng, đánh giá, phân tích, đưa ra phương án tư vấn hợp pháp, phù hợp với yêu cầu khách hàng.

– Tham gia, đàm pháp, gặp gỡ, trao đổi với đối tác của khách hàng để giải quyết theo yêu cầu khách hàng

– Theo dõi xâm phạm bản quyền tác giả, tiến hành lập hồ sơ tranh tụng khi cần thiết.

– Soạn công văn trả lời phúc đáp, khiếu nại khi xảy ra tranh chấp bản quyền tác giả với các chủ đơn khác, cơ quan nhà nước có thẩm quyền.