Đơn phương chấm dứt hợp đồng có phải bồi thường chi phí đào tạo không?

Cháu là vận động viên tập cho trung tâm huấn luyện thể thao Hải Dương, vào trung tâm từ năm 2010 và kí hợp đồng đào tạo với cam kết thời hạn làm việc hết 5 năm sau khi vận động viên được đào tạo đạt đẳng Cấp I Quốc gia. Đến năm 2013 thì cháu đạt vận động viên cấp I Quốc gia. Đến nay, cháu muốn nghỉ không tập nữa do tiền lương ít và hết đam mê với môn thể thao thì cháu viết đơn xin nghỉ. Hợp đồng là loại hợp đồng lao động không xác định thời hạn ạ và trung tâm yêu cầu cháu phải bồi thường chi phí đào tạo. Luật sư cho cháu hỏi cháu có phải làm vậy không ạ?

Chào bạn, đối với trường hợp của bạn, Văn phòng luật sư Đỗ Trung Kiên và cộng sự tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý:

Thứ nhất, bạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không?

      Vì hợp đồng lao động của bạn ký là loại hợp đồng không xác định thời hạn nên căn cứ vào khoản 3 điều 37 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định: “Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 156 của Bộ luật này”. Như vậy, bạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nếu như tuân thủ theo đúng quy định trên.

Thứ hai, bạn có phải bồi thường chi phí đào tạo không?

      Trong trường hợp này, hợp đồng đào tạo nghề với hợp đồng lao động tồn tại độc lập. Vì vậy, dù bạn có chấm dứt hợp đồng lao động đúng luật thì bạn vẫn phải bồi thường toàn bộ chi phí đào tạo do bạn không làm đủ thời hạn đã cam kết (5 năm sau khi bạn được đào tạo đạt đẳng Cấp I Quốc gia tức là đến hết năm 2018, bạn mới hết thời hạn hợp đồng). Trong hợp đồng cũng chỉ rõ nếu bạn đơn phương chấm dứt hợp đồng trong thời hạn làm 5 năm sau khi trở thành vận động viên cấp I thì phải bồi thường toàn bộ chi phí đào tạo. Theo đó, chi phí đào tạo bao gồm các chi phí được quy định tại điều 62 Bộ luật lao động 2012, cụ thể là: “chi phí đào tạo bao gồm các khoản chi có chứng từ hợp lệ về chi phí trả cho người dạy, tài liệu học tập, trường, lớp, máy, thiết bị, vật liệu thực hành, các chi phí khác hỗ trợ cho người học và tiền lương, tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người học trong thời hạn đi học. Trường học người lao động được gửi đi đào tạo ở nước ngoài thì chi phí đào tạo còn bao gồm chi phí đi lại, chi phí sinh hoạt trong thời gian ở nước ngoài”. Như vậy, trong trường hợp của bạn, bạn vẫn phải bồi thường chi phí đào tạo theo hợp đồng đào tạo nghề dù bạn có đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đúng pháp luật.