Đứng tên trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi không chung hộ khẩu

Câu hỏi:

2 vợ chồng tôi lấy nhau được 7 năm. Sau khi cưới 2 vợ chồng ở riêng và có sổ tạm trú tạm vắng. Nay 2 vợ chồng mua được 1 căn nhà và tôi muốn 2 vợ chồng cùng đứng tên. Nhưng tôi nghe nói không có chung hộ khẩu thì không được đứng tên. Nên tôi muốn hỏi 2 vợ chồng tôi không có chung hộ khẩu thì tôi có được đứng tên trên số đỏ cùng chồng không (sau khi cưới tôi không chuyển khẩu, vẫn để khẩu ở bố mẹ đẻ để tiện cho con cái đi học). Xin luật sư tư vấn giúp tôi!

Chào bạn, với nội dung câu hỏi của bạn, Văn phòng luật sư Đỗ Trung Kiên và cộng sự tư vấn như sau:

Những tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân, nếu không có thỏa thuận khác thì sẽ trở thành tài sản chung của vợ chồng. Khoản 1, Điều 34, Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định: “Trong trường hợp tài sản thuộc sở hữu chung của vợ chồng mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng thì giấy chứng nhận quyền sở hữu, giấy chứng nhận quyền sử dụng phải ghi tên cả hai vợ chồng, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác”.

Không chỉ Luật hôn nhân và gia đình, mà Khoản 4, Điều 98, Luật Đất đai 2013 cũng ghi nhận: “Trường hợp quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng thì phải ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, trừ trường hợp vợ và chồng có thỏa thuận ghi tên một người”.

Như vậy, trong trường hợp này, quyền sử dụng đất và ngôi nhà do hai vợ chồng mua trong thời kỳ hôn nhân là tài sản chung của vợ chồng và phải ghi tên cả hai vợ chồng trong giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Việc đăng ký hộ khẩu thường trú chỉ có ý nghĩa về mặt quản lý hành chính, không có ý nghĩa trong việc xác định ai là chủ sở hữu, ai là người có quyền sử dụng với nhà đất. Điểm c, Khoản 1, Điều 5, Thông tư 23/2014/TT-BTNMT quy định cụ thể về việc thể hiện thông tin về người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất: “Trường hợp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất là tài sản chung của hai vợ chồng thì ghi họ tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân, địa chỉ thường trú của cả vợ và chồng…”. Tóm lại, ngay cả khi địa chỉ thường trú của hai vợ chồng khác nhau thì vẫn có thể được đứng tên chung trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở.