Giáo viên xin nghỉ không lương

Xin luật sư tư vấn, trong trường hợp có một giáo viên xin nghỉ không lương. Hiệu trưởng đã đồng ý cho giáo viên đó nghỉ và phân công giáo viên khác dạy thay. Đồng thời, hiệu trưởng dùng số tiền lương hàng tháng của giáo viên xin nghỉ đưa vào quỹ của nhà trường. Hiệu trưởng làm đúng hay sai? Vì sao? Là một giáo viên, một cán bộ công đoàn trong trường, phát hiện được việc đó, đồng chí sẽ làm gì?

Tư vấn 

Đối với trường hợp của bạn, văn phòng luật sư Đỗ Trung Kiên và cộng sự  tư vấn cho bạn như sau:

Trường hợp thứ nhất, A là viên chức.

Theo Khoản 4 Điều 13 Luật viên chức 2010 có quy định viên chức : “Được nghỉ không hưởng lương trong trường hợp có lý do chính đáng và được sự đồng ý của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập”. Như vậy, A muốn nghỉ không hưởng lương thì A phải trình bày lý do chính đáng và phải được sự đồng ý của Hiệu trưởng nơi A đang làm việc.

Khi giáo viên A xin nghỉ không hưởng lương thì ban giám hiệu nhà trường phải có trách nhiệm báo cáo lên Phòng giáo dục và UBND huyện để cắt lương. Việc hiệu trưởng dùng số tiền lương hàng tháng của giáo viên A đưa vào quỹ của nhà trường là vi phạm quy định pháp luật.

Trường hợp thứ hai, A là giáo viên làm việc theo hợp đồng.

Theo Điều 116 Bộ luật lao động 2012 có quy định:

2. Người lao động được nghỉ không hưởng lương 01 ngày và phải thông báo với người sử dụng lao động khi ông nội, bà nội, ông ngoại, anh, chị, em ruột chết, bố hoặc mẹ kết hôn, anh, chị, em ruột kết hôn

  1. Ngoài quy định tại Khoản 1 và khoản 2 Điều này người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ việc không lương”.

Như vậy ngoài trường hợp người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương thì người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ không hưởng lương. Trường hợp này cũng cần phải có sự đồng ý  của Hiệu trưởng. Trường hợp người lao động là giáo viên làm việc theo hợp đồng thì nhà trường sẽ tự chi trả tiền lương cho người đó. Do đó khi giáo viên A xin nghỉ không lương thì trường hợp này giáo viên đó sẽ không có lương hàng tháng. Nên hiệu trưởng không được dùng tiền lương hàng tháng của giáo viên đó đưa vào quỹ của nhà trường.

Đối với hành vi vi phạm pháp luật của hiệu trưởng. Căn cứ vào Luật tố cáo 2011, là một giáo viên, cán bộ công đoàn nếu phát hiện được việc hành vi của hiệu trưởng là vi phạm pháp luật thì cần phải tố cáo đến Trưởng phòng phòng giáo dục và đào tạo huyện để xử lý vụ việc.