Hưởng chế độ ốm đau sau khi nghỉ thai sản

Tình huống: Em nghỉ thai sản theo luật định, mới đi làm được 1 tháng, vừa qua em có nghỉ 3 ngày ốm có xác nhận của bác sĩ. Tuy nhiên, bây giờ trưởng phòng em có văn bản trả em về phòng nhân sự với lý do là em không đủ sức khỏe để đảm bảo yêu cầu công việc, bây giờ em phải làm sao?

Trả lời:

Đối với trường hợp của bạn, Văn phòng luật sư Đỗ Trung Kiên và cộng sự xin tư vấn cho bạn như sau:

        Trong trường hợp bạn bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở y tế mà nguyên nhân nghỉ việc không phải do tự huỷ hoại sức khoẻ, do say rượu hoặc sử dụng ma tuý, chất gây nghiện khác thì được hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại điều 25 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014. Thời gian hưởng chế độ ốm đau trong 1 năm là tối đa 30 ngày nếu bạn đã đóng BHXH dưới 15 năm, tối đa là 40 ngày làm việc nếu đã đóng BHXH từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm, tối đa là 60 ngày làm việc nếu đã đóng BHXH từ đủ 30 năm trở lên (điều 26 Luật Bảo hiểm xã hội 2014). Bạn mới nghỉ ốm 3 ngày và có xác nhận của bác sĩ. Vì vậy, trưởng phòng không thể vì lý do bạn không đủ sức khỏe để đảm bảo yêu cầu công việc mà trả về phòng nhân sự giải quyết. Bạn có thể làm đơn khiếu nại đến trưởng phòng nhân sự công ty về quyết định của trưởng phòng bạn.

bao-hiem-xa-hoi-om-dau

 Nếu công ty ra quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng với bạn là trái pháp luật. Bởi theo khoản 1 điều 39 Bộ luật Lao động 2012, người sử dụng lao động không được đơn phương chấm dứt hợp đồng khi người lao động ốm đau có quyết định của cơ sở khám bệnh trừ trường hợp “người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, đã điều trị 06 tháng liên tục, đối với người lao động làm theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và quá nửa thời hạn hợp đồng hợp đồng lao động đối với người làm theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục. Khi sức khỏe của người lao động bình phục, thì người lao động được xem xét để tiếp tục giao kết hợp đồng lao động;” (điểm b khoản 1 điều 38 BLLĐ 2012). Trường hợp này, bạn có thể gửi đơn khiếu nại lên Thanh tra lao động hoặc ban chấp hành công đoàn cơ sở để được giải quyết. Hoặc bạn có thể gửi đơn đến Hòa giải viên lao động hoặc Tòa án nhân dân.