Người lao động đi xuất khẩu lao động có được hưởng BHXH 1 lần không?

Các trường hợp hưởng BHXH một lần:

(1). Đủ tuổi hưởng lương hưu nhưng chưa đủ số năm đóng BHXH;

(2). Sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH và không tiếp tục đóng BHXH;

(3). Ra nước ngoài để định cư;

(4). Mắc một trong trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như Ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế hoặc bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

(5). Trường hợp người lao động là Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí; khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu.

Người lao động đi xuất khẩu lao động thì có được hưởng BHXH một lần luôn không?

Do đi xuất khẩu lao động không phải là ra nước ngoài định cư. Vì vậy, người lao động sẽ không được hưởng BHXH một lần luôn.

Tuy nhiên, trong trường hợp người lao động đi xuất khẩu lao động sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH và không tiếp tục đóng BHXH thì sẽ được hưởng BHXH một lần. Trong trường hợp này, người lao động phải chờ một năm sau khi nghỉ việc mới được lãnh tiền BHXH một lần.