Thủ tục cấp lại Giấy phép lao động cho người nước ngoài khi chuyển công ty khác

Tôi là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam và đã có giấy phép lao động trong lĩnh vực Thương mại điện tử với thời hạn là 2 năm từ 1/1/2019 đến 31/12/2020. Nhưng hiện tại tôi đã xin nghỉ việc ở công ty này và chuyển sang 1 đơn vị mới từ tháng 8/2019 và vẫn làm về lĩnh vực thương mại điện tử. Vậy tôi cần làm những hồ sơ gì để xin chuyển đổi Giấy phép lao động.