Thay đổi địa chỉ trụ sở chính cùng quận đối với công ty cổ phần

Câu hỏi: Luật sư cho em hỏi: thay đổi địa chỉ trụ sở kinh doanh của công ty cổ phần trong phạm vi quận thì cần làm những thủ tục như thế nào? Hồ sơ bao gồm những gì?

Chào bạn trong trường hợp của bạn, Văn phòng luật sư Đỗ Trung Kiên và cộng sư tư vấn như sau:

Tại điều 40 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp quy định: “Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đã đăng ký, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đã đăng ký, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký”.

      Như vậy, để thay đổi địa chỉ trụ sở kinh doanh của công ty cổ phần trong phạm vi quận thì bạn cần thủ tục với Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

  1. Hồ sơ bao gồm:

– Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty (Mẫu Phụ lục II-1ban hành kèm Thông tư 20/2015/ TT-BKHĐT);

– Quyết định về việc thay đổi trụ sở chính của Đại hội đồng cổ đông;

– Biên bản họp về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Đại hội đồng cổ đông;

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản gốc);

– Giấy tờ nộp kèm: hợp đồng ủy quyền hoặc giấy giới thiệu người trực tiếp nộp hồ sơ, bản pho to CMND của người đi nộp (kèm bản chính đối chiếu).

  1. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Phòng đăng ký kinh doanh – sở kế hoạch và đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đã đăng ký.
  2. Thời hạn giải quyết hồ sơ: 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, trường hợp từ chối thì phải ra thông báo, ghi rõ lí do và các yêu cầu cần sửa đổi, bổ sung hồ sơ.