Thủ tục cấp sổ đỏ

Hỏi: Xin hỏi luật sư,thủ tục,các giấy tờ cần thiết khi làm sổ đỏ? mức phí là bao nhiêu? Trường hợp diện tích đất khi đo lớn hơn trong sổ địa chính của xã thì phải xử lý như thế nào?

Trả lời: Căn cứ theo quy định của pháp luật đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, khi thuộc vào trường hợp  pháp luật quy định được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (GCNQSDĐ) hay còn gọi là sổ Đỏ. Người sử dụng đất có yêu cầu thì cơ quan có thẩm quyền sẽ căn cứ vào hồ sơ tiến hành các trình tự thủ tục cần thiết để cấp GCNQSDĐ cho người sử dụng đất. Để bạn rõ hơn về các trình tự thủ tục cần thiết khi làm sổ đỏ Văn phòng luật sư Đỗ Trung Kiên xin được tư vấn cho bạn  như sau:

  1. Hồ sơ, các giấy tờ cần thiết.

Tùy theo mỗi trường hợp xin cấp sổ đỏ khác nhau mà người sử dụng đất cần chuẩn bị những giấy tờ khác. Đối với trường hợp cấp GCNQSDĐ lần đầu theo quy định tại điều 8. khoản 1, thông tư 24/2014/TT-BTNMT thì hồ sơ để thực hiện cấp sổ đỏ mà bạn cần chuẩn bị bao gồm:

– Đơn đề nghị cấp GCNQSDĐ (theo mẫu);

– Bản photo sổ hộ khẩu, chứng minh thư nhân dân;

– Bản sao có chứng thực giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại điều 100 luật Đất đai 2013;

– Bản sao có chứng thực giấy tờ về tài sản gắn liền với đất;

– Sơ đồ hiện trạng nhà ở, công trình xây dựng;

– Bản sao giấy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai;

– Văn bản ủy quyền của người nộp hồ sơ (nếu có)
2. Trình tự thủ tục việc làm sổ đỏ.

Việc cấp sổ đỏ là một thủ tục hành chính thực hiện bởi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đòi hỏi phải tuân thủ những trình tự thủ tục luật định. Có thể mô tả trình tự đó theo các bước cụ thể sau:

Bước 1: Sau khi chuẩn bị xong hồ sơ, người sử dụng đất sẽ mang đến nộp tại cơ  quan có thẩm quyền cấp GCNQSDĐ.

– Cơ quan có thẩm quyền cấp GCNQSDĐ:

+ UBND huyện

+ Văn phòng đăng ký đất đai (nơi đã thành lập)

Bên cạnh đó, người sử dụng đất có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại UBND xã và UBND xã có trách nhiệm chuyển hồ sơ lên UBND huyện để giải quyết theo thẩm quyền.

Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền cấp GCNQSDĐ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn bổ sung tại chỗ hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cán bộ tiếp nhận sẽ viết biên nhận hẹn người làm hồ sơ ngày nhận thông báo thuế.

Bước 3: Đến ngày hẹn nhận thông báo thuế, công dân mang biên nhận đến nhận thông báo thuế và thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có) tại cơ quan thuế. Sau đó, nộp biên lai thuế cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ. Bộ phận tiếp nhận hẹn ngày trả kết quả.

Bước 4: Cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành các thủ tục thẩm tra, xác minh thực địa, xác nhận vào đơn…. Theo quy định tại điều 70 nghị định 43/2014/NĐ-CP.

Bước 5: Và cuối cùng bộ phận tiếp nhận trả kết quả cho người sử dụng đất.

  1. Mức phí làm sổ đỏ.

Đối với mỗi trường hợp cụ thể cũng như tại mỗi địa phương khác nhau sẽ quy định mức phí làm sổ đỏ khác nhau. Tuy nhiên, đối với trường hợp cấp giấy chứng nhận sử dụng đất lần đầu có 3 loại tiền mà người sử dụng đất có thể phải đóng là: tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ, lệ phí cấp giấy CNQSDĐ và các loại phí khác.

+ Tiền sử dụng đất: quy định cụ thể tại nghị định số 45/NĐ-CP.

+ Lệ phí trước bạ: quy định tại nghị định 140/2016/NĐ-CP.

+ Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các loại phí khác: Tùy thuộc vào diện tích đất cấp quyền sử dụng, tính chất phức tạp của từng loại hồ sơ cấp quyền sử dụng đất và các điều kiện cụ thể của địa phương mà áp dụng mức thu khác nhau cho phù hợp. ngoài ra còn có các loại phí khác phát sinh trong quá trình tiến hành các thủ tục cấp sổ đỏ như: phí thẩm định, lệ phí địa chính, phí đo đạc…

  1. Trường hợp đất khi đo lớn hơn trong sổ địa chính cấp xã.

Việc diện tích thực tế chênh lệch so vơi các giấy tờ về quyền sử dụng đất được Luật đất đai quy định tại khoản 5, điều 98, hướng dẫn bởi khoản 20, điều 2 nghị định 01/2017/NĐ-CP. Theo đó diện tích chênh lệch lớn hơn sẽ được xem xét để cấp GCNQSDĐ theo quy định của pháp luật hiện hành.

https://www.facebook.com/lsdotrungkien/?ref=bookmarks