Trợ cấp xã hội cho mẹ đơn thân nuôi con

Xin chào luật sư! Luật sư cho em hỏi. Chị gái em làm mẹ đơn thân, cấp xã có cho chị gái em hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng nhưng được có 1 năm đầu. Giờ con chị em 5 tuổi rồi nhưng 4 năm sau này cấp xã đã tự ý cắt chế độ. Gia đình em có hỏi thì cấp xã trả lời là vì chị em đi làm xa không có mặt tại địa phương nên không được hưởng nữa dù hộ khẩu thì vẫn ở địa phương.Vậy em xin hỏi như vậy có đúng không ạ. Em xin cám ơn.

TƯ VẤN

Với trường hợp của bạn, văn phòng luật sư Đỗ Trung Kiên và cộng sự xin tư vấn cho bạn như sau:

Khoản 4 Điều 5 Nghị Định 136/2013/NĐ- CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Theo đó đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng bao gồm người đơn thân nghèo đang nuôi con. Người đơn thân nghèo đang nuôi con được xác định là: “Người thuộc hộ nghèo không có chồng hoặc không có vợ, có chồng hoặc vợ đã chết, có chồng hoặc vợ mất tích theo quy định của pháp luật và đang nuôi con dưới 16 tuổi hoặc đang nuôi con từ 16 tuổi đến 22 tuổi nhưng người con đó đang học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất”. Như vậy, chị bạn sẽ phải đáp ứng ba điều kiện sau thì mới được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng:

– Thứ nhất chị bạn phải là người thuộc hộ nghèo

– Thứ hai là không có chồng, chồng đã chết hoặc mất tích

– Thứ ba là đang nuôi con dưới 16 tuổi hoặc nuôi con từ 16 tuổi đến 22 tuổi nhưng người con đó phải thuộc trường hợp đang học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất

Hiện chị bạn đang đơn thân nuôi con dưới 16 tuổi, tuy nhiên vẫn cần phải xem xét đến yếu tố có thuộc diện hộ nghèo hay không. Tiêu chí xem xét có phải hộ nghèo hay không thì căn cứ vào Quyết định số 59/2015/QĐ – TTg về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020. Theo đó hộ nghèo là  hộ đáp ứng tiêu chí có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ đủ 700.000 đồng trở xuống đối với khu vực nông thôn, và từ đủ 900.000 đồng trở xuống đối với khu vực thành thị và đã được xét là hộ nghèo.

Như vậy, nếu chị bạn đang đơn thân nuôi con 5 tuổi, và thuộc hộ nghèo thì sẽ được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Khi chị bạn không còn đủ điều kiện trên thì sẽ không được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng nữa. Trường hợp thành viên trong hộ đi làm xa nhà trên 6 tháng/ năm, tách hẳn việc ăn uống sinh hoạt chi tiêu cùng gia đình thì được xác định không là thành viên hộ gia đình nghèo. Như vậy, chị bạn mặc dù vẫn còn hộ khẩu tại địa phương nhưng nếu đã đi làm xa nhà, không có mặt tại địa phương trên 6 tháng/năm thì sẽ không được coi là người thuộc hộ nghèo. Do đó,việc xã trả lời chị bạn không được hưởng trợ cấp vì đi làm xa không có mặt tại địa phương là không sai.