Tranh chấp đất đai giữa 2 gia đình khi giải phóng mặt bằng.

“Nhà em sảy ra tranh chấp ruộng cấy từ năm 1985 với một hộ gia đình khác. Hiện nay đang có dụ án giải phóng mặt bằng bồi thường nhưng gia đình bên kia không chịu trả lại. Nhà em có toàn bộ giấy tờ chứng minh quyền sử dụng hợp pháp còn gia đinh kia thì không có giấy tờ gì chứng minh mà chỉ là canh tác lâu năm trên thửa ruộng ấy từ năm 1985. Trường hợp như thế này pháp luật sẽ giải quyết thế nào ạ?

Giải quyết tranh chấp về lối đi

Nhà tôi có 1 mảnh đất thổ cư do ông bà để lại cho nhà tôi, bác và cậu tôi. Bây giờ cậu tôi bán đất cho bác dâu. Nhà tôi đợt trước có ngõ đi riêng nhưng lại đổi cho ông bác, bây giờ xảy ra tranh chấp bà bác dâu tôi đòi 300tr để mua lại đường đi nhưng nhà tôi không đồng ý. Hiện nay bà ấy chặn đường rào hết đường nhà tôi không cho ai đi cả

Luật Đất đai năm 2013

Luật Đất đai 2013 có hiệu lực từ 01/07/2014. Luật này quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước quản lý về đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, các phương thức giải quyết tranh chấp đất đai…