Chuyên mục: Luật sư tranh tụng hôn nhân – gia đình

Quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín trong Bộ luật Dân sự năm 2015

Quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín thuộc nhóm quyền liên quan đến giá trị của con người trong xã hội nói riêng và trong tổng thể các quyền nhân thân nói chung. Tuy nhiên, trong các văn bản pháp luật Việt Nam không có quy định giải thích về các khái […]

Thủ tục cấp trích lục bản sao giấy khai sinh từ sổ gốc khi đăng ký khai sinh tại Cơ quan đại diện

  Câu hỏi: Tôi và chồng tôi kết hôn tại Nga, sinh cháu ở bên đó, có làm giấy khai sinh ở Đại sứ quán Việt Nam ở Nga. Nay tôi về nước cho cháu đi học thì không xin được bản sao giấy khai sinh từ sổ gốc, vậy tôi phải đến đâu để […]

Di chúc được đánh máy có hợp pháp không?

Hình thức di chúc là sự thể hiện ý chí của người để lại tài sản ra bên ngoài thế giới khách quan, là sự chứa đựng nội dung của di chúc theo một trình tự kết cấu nhất định. Hình thức di chúc bao gồm: di chúc bằng văn bản và di chúc bằng […]