Chuyên mục: Thủ tục ly hôn

Quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín trong Bộ luật Dân sự năm 2015

Quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín thuộc nhóm quyền liên quan đến giá trị của con người trong xã hội nói riêng và trong tổng thể các quyền nhân thân nói chung. Tuy nhiên, trong các văn bản pháp luật Việt Nam không có quy định giải thích về các khái […]