TRỢ CẤP ĐỐI VỚI CON THƯƠNG BINH LÀ HỌC SINH, SINH VIÊN

Em là con thương binh, học trường Cao đẳng,theo quy định em thuộc đối tượng miễn học phí. Về phòng lao động thương binh xã hội huyện nhận lại tiền học phí thì lại nói là do nhà trường trực tiếp chi trả. Hỏi phòng công tác sinh viên thì thầy giải thích từ năm 2011-2013 miễn giảm học phí do phòng LĐTB-XH giải quyết. Vậy giờ em nên làm gì để hưởng được chính sách này?

Bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

Gia đình em trồng cây trên đất được đến 50 năm mà bây giờ UBND huyện nơi em sống muốn thu hồi đất mà chỉ đền bù cây cối với giá 60% đơn giá quy định của nhà nước nhưng không được hỗ trợ đền bù vật kiến trúc và hỗ trợ cải tạo đất. Bây giờ họ yêu cầu nhà em viết ý kiến, các anh chị bên đó tư vấn giúp em gần như mất trắng rồi ạ.

Tranh chấp lối đi chung

Pháp luật bảo vệ quyền của chủ sở hữu đối với bất động sản, tuy nhiên để đảm bảo sự công bằng và lợi ích của các chủ thể khác trong một số trường hợp pháp luật cho phép sử dụng hạn chế bất động sản liền kề. Một trong những quyền cụ thể là quyền về lối đi qua