Chia di sản thừa kế

A và B kết hôn với nhau và sinh được 3 người con là C sinh năm (1984), D (1986) E (1991). Năm 1997 A chết có để lại di chúc để lại toàn bộ tài sản của mình cho K (bạn A) A và B có tài sản chung là 1 căn nhà trị giá 326 triệu đồng, tài khoản 50 triệu. Và khi A chết bà B mai táng hết 8 triệu (lấy từ tài sản chung của A và B ).

Công khai di chúc

Bố em qua đời có để lại cho em một phần tài sản và phần tài sản đó do mẹ kế em và cô ruột em cùng đứng ra quản lý đến khi em lập gia đình sẽ lấy. Nhưng giờ em muốn công khai di chúc đó để em chắc chắn rằng khi em lập gia đình mẹ kế em phải đưa tiền cho em. Vậy em phải làm sao ạ. Trong khi mẹ kế em không chịu công khai bản di chúc đó.

Di chúc được đánh máy có hợp pháp không?

Hình thức di chúc là sự thể hiện ý chí của người để lại tài sản ra bên ngoài thế giới khách quan, là sự chứa đựng nội dung của di chúc theo một trình tự kết cấu nhất định. Hình thức di chúc bao gồm: di chúc bằng văn bản và di chúc bằng miệng (điều 627 BLDS 2015).