Những ưu điểm và hạn chế của các loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay

Ở Việt Nam hiện nay có nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau, mỗi loại hình doanh nghiệp đều có những ưu điểm cũng như hạn chế. Việc hiểu rõ ưu điểm và hạn chế của các loại hình doanh nghiệp, sẽ là cơ sở để chủ doanh nghiệp cũng như những người đầu tư lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp.