Điều kiện và hồ sơ, thủ tục hưởng chế độ thai sản

khi đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sẽ được hưởng những chế độ bảo hiểm tương ứng với loại hình bảo hiểm. Chế độ thai sản chỉ có khi người lao động đóng loại bảo hiểm xã hội bắt buộc. Tuy nhiên không phải đối với mọi trường hợp tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đều được hưởng chế độ thai sản, mà chỉ đối với những lao động thuộc trường hợp, đáp ứng những điều kiện nhất định mới được hưởng chính sách bảo hiểm đối với chế độ này

Thời gian nghỉ thai sản của Lao động nữ

Em sinh bé vào 11/11/2016 nhưng trước đó do sức khoẻ yếu nên đã xin nghỉ không lương tháng 10/2016 và nộp lại lương cả bảo hiểm về cơ quan. Tháng 9 em có đi làm và đóng bảo hiểm đầy đủ nhưng ốm nên nghỉ từ cuối tháng 9. Đến giờ con em mới được gần 4 tháng mà cơ quan đã bắt 27/3 này đi làm và bảo nghỉ trước là do cơ quan tạo điều kiện cho rồi, giờ phải đi làm. Vậy là đúng hay sai ạ?

Chế độ hưởng thai sản cho lao động nam khi vợ không tham gia BHXH

Em không tham gia bảo hiểm xã hội mà chỉ có chờ tham gia thôi ạ. Em mới sinh bé được 4 tháng, tại thời điểm đó mức lương cơ sở của chồng em là 6 triệu. Vậy, cho em hỏi chồng em được hưởng thai sản thay vợ theo mức lương cơ sở của nhà nước là 1,2 triệu hay theo mức lương của chồng em là 6 triệu ạ