Tư vấn cấp lại hộ chiếu phổ thông trong nước

Cho tôi xin hỏi luật sư là: vừa rồi tầm tháng 02/2016, tôi có xin cấp hộ chiếu tại phòng quản lý xuất nhập cảnh Hà Tĩnh và du lịch Thái Lan. Đến nay, tôi trở về Việt Nam xin cấp đổi lại hộ chiếu thì Cục quản lý xuất nhập cảnh Hà Nội bảo rằng khai tên bố không đúng so với lần cấp hộ chiếu trước. Lần trước, do khai không đúng tên cha nhưng đã được cấp hộ chiếu, lần này khai đúng với hộ khẩu gia đình mà không trùng khớp với lần trước. Tôi phải làm thế nào để xin cấp đổi hộ chiếu ạ