Ly hôn có yếu tố nước ngoài

Việc ly hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, giữa người nước ngoài với nhau thường trú ở Việt Nam được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình.

Quyền nuôi con khi không có quan hệ hôn nhân

Con gái tôi được sinh ra khi không được ba đứa bé và gia đình anh ta công nhận. Giờ con gái tôi được 6 tháng tuổi gia đình anh ta nói nếu muốn thì nhà anh ta sẽ chu cấp tiền nuôi nhưng tôi không chấp nhận. Anh ta nói rằng dù không nhận thì 3 năm nữa anh ta cũng sẽ ra tòa và dành quyền nuôi đứa trẻ. Vậy sau 3 năm gia đình anh ta có giành được quyền nuôi con của tôi không?