Miễn thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam

Khi nhập cảnh vào Việt Nam, người nước ngoài bắt buộc phải có hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu và thị thực (visa) hợp lệ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, trừ những trường hợp được miễn thị thực. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam, hiện nay, Việt Nam đã ký Hiệp định, thỏa thuận miễn thị thực với 80 quốc gia trên thế giới. Vậy những quốc gia nào được miễn thị thực khi nhập cảnh vào Việt Nam?

Thủ tục xin cấp visa du lịch cho người nước ngoài vào Việt Nam

Người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích tham quan, du lịch cần phải có hộ chiếu (hoặc giấy tờ có giá trị thay thế) và visa (thị thực) du lịch có ký hiệu là DL được cơ quan Việt Nam có thẩm quyền cấp, trừ một số trường hợp được miễn thị thực theo quy định. Người nước ngoài có thể xin visa du lịch một lần hoặc nhiều lần với thời hạn không quá 3 tháng.