Nghị định Số: 67/2015/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 110/2013/NĐ-CP xử phạt hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án

Nghị định Số: 113/2015/NĐ-CP quy định phụ cấp đặc thù; phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc; phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

Nghị định quy định chế độ phụ cấp đặc thù; phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc; phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập.